انتقاد از تشکیل وزارت بازرگانی و محدودیت‌های ارزی ایران که مسیر رقابت با بازرگانان خارجی را دشوار کرده است، تنها انتقادات رئیس اتاق ایران در جلسه هیات نمایندگان نبود. حسین سلاح‌ورزی همچنین از تهدید به مصادره بنگاه‌های اقتصادی انتقاد کرد و تذکر داد در حالی که برای تحقق اهداف برنامه هفتم سالانه نیاز به ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هست، چنین اقداماتی به فرار سرمایه‌ها می‌انجامد.
ادامه مطلب…https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3995071