در جدیدترین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مشهد، بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش منابع و مصارف بررسی شد.

همچنین شرحی از بودجه‌‌‌‌ریزی اتاق در دوره دهم ارائه شد و اعداد مربوط به منابع و مصارف آن به سمع و نظر هیات نمایندگان رسید. بنا به قولی که در ابتدای تشکیل هیات‌رئیسه دوره دهم داده شد، روش بودجه‌‌‌‌ریزی جدید اتاق، دیگر مانند گذشته نیست و براساس تخصیص بدون نظارت درآمدهای حاصل از ۳در‌هزار و ۴در‌هزار نخواهد بود.
این شیوه‌‌‌‌ بودجه‌‌‌‌ریزی که به آن بودجه‌‌‌‌ریزی عملیاتی گفته می‌شود، بر مبنای پایش نتایج و نیز عملکرد هر اتاق استانی در راستای طرح و سیاست کلی تدوین‌شده در اتاق خواهد بود. همان‌طور که از اعداد مطرح‌‌‌‌شده در این گزارش نیز مشخص خواهد شد، هم در سال ۱۴۰۱ و هم در سال ۱۴۰۰ عمده مصارف بودجه اتاق، یعنی نزدیک به ۹۰‌درصد از آن مربوط به بخش کمک و تسهیلات است. این مساله هرچه بیشتر نیاز به نظارت و پایش دائمی بودجه را مشخص می‌کند.
پیش از این اعضای هیات‌رئیسه اتاق دهم به «دنیای‌اقتصاد» اطلاع داده بودند که در برخی استان‌‌‌‌ها، بودجه اتاق بدون انضباط و بدون برنامه هزینه می‌شود و نظارتی نیز تاکنون از سوی اتاق انجام نمی‌‌‌شد.
ادامه خبر…