سخنگوی صنعت آب گفت: با توجه به اینکه حجم صادرات آب معدنی محدود است، این موضوع مشکلی در برنامه‌ها و سیاست‌های کشور ایجاد نمی‌کند و مانعی ندارد.
عیسی بزرگ‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به صادرات آب معدنی و تاثیرات آن بر زیست‌بوم کشور، اظهار کرد: حجم آب معدنی که از کشور خارج می‌شود در قیاس با آب شرب بسیار محدود است، به ‌طوری که نمی‌توان نام صادرات آب را روی آن گذاشت؛ ضمن اینکه برای این موضوع نیز تدابیری لحاظ می‌شود. او با بیان اینکه آب معدنی از منابعی تامین می‌شود که در آن مناطق منابع آب کافی وجود دارد، گفت: به ‌طور مثال در صورتی اجازه برداشت آب معدنی در یک چشمه به یک سرمایه‌گذار داده می‌شود که در آن منطقه مشکل پایداری محیط‌زیستی وجود نداشته باشد؛ در این شرایط مشکلی برای برداشت آب نیست. به گفته سخنگوی آب، زمانی که سرمایه‌گذار درخواست می‌دهد که با احداث یک کارخانه و ایجاد اشتغال کار را پیش ببرد و در آن منطقه‌ نیز مشکلی از نظر منابع آبی و محیط زیستی وجود نداشته باشد، با این مساله موافقت به عمل می‌آید. بزرگ‌زاده اظهار کرد: با توجه به اینکه این موضوع مشمول فشارهای سیستمی نمی‌شود و با تاب‌آوری اکوسیستمی کشور تداخل ندارد، از نظر ما مانعی برای صادرات آب معدنی نیست. به گزارش ایسنا، برآوردها نشان می‌دهد صادرات آب‌های بسته‌بندی در سال کمتر از ۲میلیون دلار است که رقم بسیار کمی محسوب می‌شود.
ادامه خبر…