بر اساس اعلام گمرک ایران، صادرات پسته با سه‌درصد افزایش در ۶ ماهه سال‌جاری به رقم ۱۳۷‌میلیون دلار رسید. به گزارش گمرک ایران، میزان وزنی صادرات پسته در ۶ماهه سال‌جاری به میزان ۲۰‌هزار ‌تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل ۷‌درصد افزایش نشان می‌دهد.بر اساس این گزارش، ۱۱‌درصد از ارزش کل صادرات محصولات کشاورزی و ۰.۵۷درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه سال‌جاری به صادرات پسته اختصاص داشت.این گزارش درخصوص عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مقاصد صادراتی این محصول ایرانی می‌افزاید: در این مدت بیشترین میزان صادرات پسته به مقصد کشورهای فدراسیون‌روسیه با ۲۸‌میلیون دلار، آلمان با ۱۳.۱‌میلیون دلار، امارات‌متحده‌عربی با ۱۳‌میلیون دلار، هند با ۱۲.۸میلیون دلار و قرقیزستان با ۱۲.۵میلیون دلار بوده‌است. در مجموع ۵۷.۷درصد از ارزش کل صادرات پسته در ۶ ماهه سال‌جاری به ۵ کشور فوق‌الذکر صادرشد.
ادامه خبر…