دنیای‌اقتصاد ؛
در جریان حذف ارز ترجیحی، دولت ارز برخی مواداولیه شیرخشک را حذف نکرد و قیمت را در بازار تحت‌کنترل نگه داشت. حال شنیده می‌شود، شیرخشک‌‌‌‌‌‌های ایرانی به‌وفور در بازار همسایگان به‌صورت قاچاق عرضه می‌شود. موضوعی که درخصوص صحت و سقم آن «دنیای‌اقتصاد» با هانی تحویل‌زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک گفت‌وگو کرده است.
ادامه خبر…