دنیای‌اقتصاد:
معاون امور استان‌‌‌ها و تشکل‌های اتاق ایران، صادرات را موتور محرک رونق تولید، اشتغال‌زایی، رفاه عمومی و… دانست و بر لزوم حمایت دولت و مجلس برای برطرف‌شدن مشکلات رفع تعهدات ارزی تاکید کرد.
ادمه خبر …