روزنامه دنیای اقتصاد؛
شیوع کرونا اکثر کسب‌وکارها را با چالش مواجه کرد و مراکز خرید تجاری نیز از این آسیب مصون نماندند. این مراکز به‌واسطه قرارگیری در فهرست کسب‌وکارهای پرخطر، ناچار به تعطیلی هستند. نتایج ارزیابی‌ها حاکی از این است که وضعیت مراکز خرید در کشورهای مختلف جهان و به تبع آن ایران، به‌دلیل کاهش مراجعان و تقاضای خرید، وارد عصر یخبندان شده‌اند.
مراکز خرید وارد عصر یخبندان شده‌اند. شیوع ویروس کرونا اکثر کسب‌و‌کارها را در دنیا با چالش مواجه کرده است. در این میان مراکز خرید تجاری نیز از این آسیب مصون نمانده‌اند. این مراکز که زمانی یکی از مهم‌ترین مراکز تفریح و خرید برای مردم در سراسر جهان بودند، اکنون به‌دلیل خطر ناشی از انتشار ویروس و تجمع متراکم افراد در این مراکز، با مشکلات فراوانی مواجه شده‌اند. با آغاز شیوع کرونا، اغلب مراکز خرید در کشورهای جهان به‌دلیل قرارگیری در فهرست کسب‌و‌کارهای پرخطر، ناچار به تعطیلی شدند. پس از بازگشایی‌ها نیز مراجعه مشتریان به این مراکز به‌دلیل نگرانی‌های ناشی از احتمال ابتلا به ویروس، به شدت کاهش یافته است. براساس گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده است، مجموعه این موارد موجب شده مراکز خرید نه تنها دچار ضررهای هنگفت شوند، بلکه آینده کسب‌و‌کار این مراکز نیز در ‌هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. این امر نشانگر ضرورت اتخاذ رویکردهای مناسب توسط مراکز خرید برای افزایش تاب‌آوری و در کنار آن عمل به مسوولیت اجتماعی خود در شرایط جدید است. در این گزارش، به نقل از یک تحقیق خارجی، پنج عامل اصلی برای بازگرداندن مشتریان به مراکز خرید تجاری مطرح شده است که عبارتند از: تمرکز بر ایمنی و راحتی، بازنگری در نقش فروشگاه‌ها، ایجاد لنگرگاه‌های جدید در مراکز خرید برای جذب بیشتر مشتریان، استفاده بیشتر از فناوری و تنوع بخشیدن به فعالیت‌ها و خدمات مراکز خرید.
ادامه خبر…

manisa escort