دنیای‌اقتصاد :
چه کشورهایی بیشترین تراز مثبت تجاری را با ایران دارند و کدام شرکا بیشترین تراز تجاری منفی را با ایران ثبت کرده‌اند؟ در یازده‌ماه امسال کدام شرکای تجاری در صادرات و واردات پیشتاز بوده‌اند؟ تجارت با همسایگان به کدام سمت و سو رفته است؟ گزارش پیش‌رو با تحلیل آمارهای منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت به این سوالات پاسخ می‌دهد.
ادامه خبر…