دنیای‌اقتصاد ؛
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به روند تشدید استهلاک ماشین‏‏‏‌آلات و تجهیزات صنایع داروسازی در کشور گفت:

براساس نتایج بررسی وضعیت ۲۶ شرکت بورسی این صنعت، در ۷ سال گذشته،

از میزان خرید ماشین‏‏‏‌آلات و تجهیزات این صنایع به‌شدت کاسته شده و واحدهای تولیدی کمتر توان خرید و نوسازی تجهیزات خود را دارند.
ادامه خبر …