دومین نشست از جلسات پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی در محل سالن کنفرانس‌‌‌‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و با حضور مدیر تخصیص ارز بانک‌مرکزی رنگ دیگری گرفت. پس از طرح مسائل ارزی توسط نمایندگان بخش خصوصی، حسین تاجیک، به نمایندگی از بانک‌مرکزی به برخی از انتقادات پاسخ داد؛ بعضی سخنان را خلط مبحث توصیف کرد و برخی را «عجیب و غریب» خواند، هرچند در نهایت گفت «همه در یک کشتی نشسته‌‌‌‌‌‌ایم.» این مقام رسمی دولتی در پاسخ به انتقاداتی درباره نحوه بازگشت ارز و نرخ اجباری برای فروش آن، راه‌‌‌‌‌‌های بازگشت ارز را متنوع دانست و گفت جز پتروشیمی و فولاد، تاکنون ۵ راه برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پیشنهاد شده‌است و اگر راه دیگری هم وجود دارد، مطرح شود و بانک‌مرکزی بررسی خواهد کرد. او همچنین گفت بانک‌مرکزی ارز را برای خود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد و علاوه‌بر آن پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی قانون است و باید رعایت شود. سخنان او پاسخ‌‌‌‌‌‌هایی نیز داشت و یکی دوبار موجب گفت‌وگوهای رفت و برگشتی میان او و اعضای پارلمان بخش‌خصوصی شد.
ادامه خبر…