روزنامه دنیای اقتصاد؛
تنوع کالاهای صادراتی و وارداتی بر اساس آمارهای موجود نشان می‌دهد بیشترین تنوع در کالاهای وارداتی مربوط به سال ۹۶ و بیشترین تنوع کالاهای صادراتی مربوط به سال ۹۷ است. گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده است عنوان می‌کند روند مطلوب تنوع اقلام وارداتی از مبادی مهم تا سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام و محدودیت‌های ارزی با کاهش محسوس مواجه شده است.
همچنین در اقلام صادراتی نیز تنوع کالا پس از تحریم و خروج آمریکا از برجام رو به کاهش رفته است. مقامات مسوول همواره دو مبحث مهم را در مورد صادرات مطرح می‌کنند. نخست، تنوع بازارهای صادراتی و دوم، تنوع کالاهای صادراتی.  به گفته آنها، تنوع اقلام صادراتی به میزان زیادی به تولید اقلام صادراتی بستگی دارد؛ به همین دلیل نیز تولید صادرات‌محور باید در دستورکار تولیدکنندگان قرار بگیرد و تولیدات ایران متناسب با نیاز بازارهای هدف باشد.
ادامه خبر…

sivas escort