دنیای‌اقتصاد؛
گروه اقتصاد بین‌‌‌‌‌‌‌‌الملل :
نیویورک‌تایمز در گزارشی دردسرهای «بایدن» در حذف تعرفه‌های جنگ تجاری را که میراث به جامانده از دوره «ترامپ» است، تحلیل کرد. برخی از مقامات آمریکایی از اینکه روابط تجاری با چین همچنان با سیاست‌های تعیین‌شده در دوره ترامپ تعریف می‌شود، عصبانی هستند.
ادامه خبر …