لایحه انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صمت این هفته در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. در این راستا نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص این لایحه به اظهارنظر پرداخته‌اند. لایحه‌ای که میراث شومی از گذشته است و پیامدهایی در همان زمان به دنبال داشت و موجب دوگانگی و اصطکاک در زمینه سیاستگذاری در این دو بخش همبسته با یکدیگر شده بود.
مجلس این هفته لایحه احیای وزارت بازرگانی را بررسی می‌کند که در صورت تصویب و عدم‌مخالفت شورای‌نگهبان، می‌توان گفت که از اواسط زمستان این وزارتخانه تشکیل خواهد شد. البته این خبر پیش ا ز این نیز از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام‌شده بود. در این راستا نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند که نظر دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی تغییر کرده است اما لایحه را پس نمی‌گیرد. یک نماینده نیز تاکید کرد که بهتر است دولت بعدی برای تشکیل یا عدم‌تشکیل این وزارتخانه تصمیم بگیرد. (مشروح گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با نمایندگان مجلس را در صفحه8 بخوانید.) اما انتزاع فعالیت‌های وزارت بازرگانی از وزارت صمت، در گذشته تاریخی آن سبب‌شده بود تا سیاست‌های تولیدی و تجاری هرکدام بدون هماهنگی به سمتی حرکت کنند؛ میراثی بدشگون که حتی با ادغام دو وزارتخانه نیز همچنان باقی‌ماند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان ادغام این دو وزارتخانه بیشتر به تجمیع وظایف آن دو منجر شد، نه ادغام و کوچک‌‌‌‌‌سازی دو وزارتخانه. به باور این دسته امروز نیز اگر دولت قصد اصلاح امور و چابک‌‌‌‌‌سازی این دو بخش همبسته به یکدیگر را دارد، بهتر آن است که با اصلاح نواقص ادغام سال‌1390 زمینه ادغام واقعی را فراهم کند، نه حرکت در جهت عکس آن و انتزاع تجارت از صنعت.اما چرا این دو وزارتخانه ادغام شدند؟ خلاصه این موضوع را پژوهشگران این‌چنین برمی‌‌‌‌‌شمرند: عدم‌انسجام در فرآیند تولید، تجارت، تفکیک صنوف از صنایع کوچک، عدم‌همسویی سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری و عدم‌تطابق تولید با نیاز بازارهای خارجی.
ادامه خبر…