دنیای‌اقتصاد ؛
فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی با ارزیابی بحران اوکراین و تبعات آن بر امنیت غذایی، رصد دقیق بازارهای جهانی را ضروری دانسته و تاکید کردند با توجه به واردات بخشی از غلات موردنیاز ایران از دو کشور روسیه و اوکراین، دولتمردان کشور باید به‌طور جدی بازار غلات و روغن خوراکی را رصد کرده و تدابیری بیندیشند که طی بهار سال‌آینده علاوه‌بر تامین مایحتاج سفره مردم، نیاز کشاورزان و مرغداران و دیگر تولیدکنندگان نیز دچار اخلال نشود.
ادامه خبر…