دنیای‌اقتصاد؛
امارات‌متحده عربی و هند با دنبال کردن مذاکرات اقتصادی، درصدد دوبرابر کردن تجارت غیرنفتی به‌حداقل ۱۰۰میلیارد دلار ظرف مدت پنج سال هستند. به گزارش «ایسنا» در راستای تلاش امارات‌متحده عربی برای عمیق‌کردن روابط با اقتصادهای برخوردار از نرخ رشد پرشتاب در خارج از خاورمیانه، دو کشور قرار است مذاکرات برای پیمان اقتصادی را آغاز کنند که به‌گفته ثانی الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات‌متحده عربی، تقویت تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال را هدف می‌گیرد. پیوش گویال، وزیر بازرگانی هند در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای اماراتی خود در دهلی‌نو گفت: هر دو طرف چارچوب زمانی بلندپروازانه‌ای را برای این منظور تعیین کرده‌اند و قصد دارند مذاکراتشان را تا دسامبر سال ۲۰۲۱ نهایی کنند. امیدواریم که توافق‌های رسمی در اوایل سال ۲۰۲۲ امضا شوند.
ادامه خبر…