دنیای اقتصاد؛
به گزارش گمرک ایران تا هفدهم شهریور، بیش از ۶ میلیون یورو سرم وارد کشور شده است.به گزارش صدا و سیما، مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک ایران گفت: آمار کل ورودی محموله‌های سرم انسانی تا هفدهم شهریور امسال، ۶میلیون و ۵۷۸ هزار و ۵۶ یورو بوده که ترخیص و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.معاون فنی گمرک ایران گفت: این محموله‌ها به‌وسیله ۲۴۰ دستگاه کامیون به‌کشور وارد شده‌اند و مجموع وزن همه محموله‌ها ۵ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۷۲۹کیلوگرم بوده است.
ادامه خبر…