آخرین آمارهای گمرک ایران از حجم تجارت کشور در نیمه اول سال جاری با ثبت رقم ۶/ ۵۴میلیارد دلار، رشد ۸۴/ ۴درصدی را نسبت به ۶ماه اول سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد. داده‌های تفکیکی بیانگر آن است که میزان واردات کالا به کشور با رشد ۶۲/ ۱۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۳۰میلیارد و ۴۴۳میلیون دلار رسیده است. در صورتی که میزان واردات با همین روند ادامه پیدا کند، رکورد واردات سالانه در ۱۴۰۲ شکسته خواهد شد. طی نیمه اول امسال ۲۴میلیارد و ۱۴۴میلیون دلار کالا از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۲/ ۲درصد کاهش داشته است. با توجه به آمارهای منتشرشده به نظر می‌رسد، تشدید ناترازی در حساب تجاری غیرنفتی، با دسترسی بیشتر به منابع ارزی تامین مالی شده است. در واقع با فروش نفت‌خام بیشتر در اقتصاد ایران، کشور توانسته است واردات بیشتری را محقق کند که این واقعیت با آمار رسمی اخیر از میزان رشد ارزش افزوده بخش نفت هماهنگ است.
ادامه خبر…