دنیای اقتصاد؛
«ارزترجیحی» یکی از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این روزهای فعالان اقتصادی حوزه غذاست. موضوعی که فعالان اقتصادی با نمایندگان دولت و مجلس در اتاق بازرگانی مطرح کردند. آنها در این نشست از اهمیت اصلاح دقیق نظام یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای سخن گفتند و خواهان مدیریت صحیح حذف ارز ترجیحی شدند. از دید آنها ابهامات و عملکرد غیرشفاف دولت منجر به این نگرانی شده است که تجربه ‌ناموفق هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تکرار شود.
ادامه خبر …