دنیای‌اقتصاد؛
ورود ارز به کشور تسهیل می‌شود؟ در جریان بر‌گزاری چهارمین نشست کارگروه مشترک وزیر صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی، هر دو طرف ضمن تایید اهمیت نگاه صادرات‌محور در کشور، تسهیل ورود ارز را نیز مورد تاکید قرار دادند. موضوعی که معاون وزیر صمت نیز در توییتی از آن خبر داد ولی جزئیاتی در این‌خصوص ارائه نکرد.
ادامه خبر …