دنیای‌اقتصاد ؛
ایران به‌جز آسیا و همسایگانی که در تمام ادوار در صدر بازارهای هدف قرار گرفته‌اند، در حال نفوذ به بازارهای آفریقا و آمریکای‌جنوبی است، اما تنوع مقاصد صادراتی ایران در حالی به‌عنوان یکی از اهداف مهم متولیان تجارت خارجی عنوان می‌شود که هنوز بیشترین سهم ارزشی صادرات از آن ۱۰مقصد نخست صادراتی است.
در عین حال به‌نظر می‌رسد صادرکنندگان به‌تدریج در حال ورود به بازارهای جدید و مصرفی هستند.
ادامه خبر … https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3826762