عمده بررسی‌های انجام‌شده در حوزه وضعیت انرژی تجدیدپذیر در دنیا نمایانگر راهکارهایی است که کشورهای مطرح توسعه‌یافته و درحال توسعه جهان برای افزایش سهم تولید برق تجدیدپذیر در سبد برق خود ارائه کرده‌اند، اگرچه نمی‌توان بدون درنظر گرفتن شرایط کشور و مسائل جغرافیایی با قاطعیت درباره الگوبرداری از این سیاست‌ها صحبت کرد اما مطالعه اقدامات سایر کشورها، ایده‌های قابل‌تاملی را برای تولید برق تجدیدپذیر در ایران در اختیار ما می‌گذارد.
در سال‌2000 میلادی سهم انرژی تجدیدپذیر بادی و خورشیدی از کل انرژی اولیه در ایران و جهان به‌ترتیب برابر با 01/ 0 و 09/ 0‌درصد بوده‌است، اما عدم‌توجه به توسعه انرژی تجدیدپذیر در ایران باعث‌شده تا این اختلاف بیشتر شود، به‌نحوی‌که در سال‌2022 سهم تجدیدپذیر بادی و خورشیدی از کل انرژی اولیه در دنیا به 33/ 5‌درصد رسیده است و این عدد در ایران کمتر از 16/ 0‌درصد است. بررسی وضعیت تولید برق از منابع مختلف نیز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از برق جهان توسط سوخت‌های فسیلی و به‌خصوص زغال‌سنگ تامین می‌شود. تازه‌ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس از سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در دیگر کشورها نشان می‌دهد که از سال‌2009 به بعد میزان تولید برق خورشیدی و بادی سرعت یافته‌است، به‌نحوی‌که در سال‌2021، تولید برق از منابع تجدیدپذیر ‌برابر با 3600 تراوات ساعت بوده که ‌برابر با 5/ 16‌درصد از کل برق تولیدی جهان است و از سهم انرژی هسته‌‌‌‌‌ای پیشی‌گرفته‌است. رشد برق تجدیدپذیر در سال‌های اخیر شدت گرفته و میزان تولید آن در سال‌2022 با 7/ 14‌درصد رشد، به 4200 تراوات ساعت رسیده که ‌عددی قابل‌توجه است.
ادامه خبر…