دنیای‌اقتصاد؛
«هم‌پوشی منافع سیاسی دولت‌ها با چین، ضامن سرمایه‌گذاری چین در این کشورها یا شکل‌گیری روابط اقتصادی گسترده نیست و اگرچه چین به‌خرید نفت و کوشش برای کاستن از فشار تحریم‌ها ادامه داده؛ اما با خروج ایالات‌متحده از برجام، سرمایه‌گذاری خود در ایران را به‌پایان رسانده است.» این بخشی از گزارش تازه مرکز پژوهش‌ها‌ی اتاق ایران است. این گزارش با عنوان «ایران و چین: آینده دیپلماسی اقتصادی» به‌بررسی جایگاه چین در اقتصاد سیاسی ایران و چگونگی گسترش و چشم‌‌انداز روابط اقتصادی و سیاسی با این کشور پرداخته است. مرکز پژوهش‌ها‌ی اتاق ایران، در گزارش خود تاکید کرده که وضعیت تحریم‌ها در چشم‌انداز روابط آینده ایران و چین نقش اساسی دارد. بنابر‌این گزارش در صورت احیای توافق هسته‌ای، چین به‌عنوان شریک اول تجاری، اقتصادی و فناورانه ایران یکی از برندگان کلیدی خواهد بود.
ادامه خبر…