روزنامه دنیای اقتصاد؛
سازمان تجارت جهانی (WTO) در آخرین گزارش نیم‌سال خود از تجارت جهانی اعلام کرد اقتصادهای عضو این سازمان از اواسط اکتبر۲۰۲۰ تا اواسط می‌۲۰۲۱ سیاست‌های تجاری محدودکننده‌ای را اتخاذ کرده و از اجرای سیاست‌های تسریع حمایت‌گرایی اجتناب کرده‌اند که می‌تواند سبب آسیب بیشتر به اقتصاد جهانی شود؛ اقتصادی که هنوز تحت تاثیر آسیب‌های ناشی از همه‌گیری کرونا قرار دارد.
سازمان تجارت جهانی از اعضای خود می‌خواهد بازارها را باز کنند و قابل پیش‌بینی نگه دارند و هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به دسترسی گسترده‌ جهانی به واکسن‌های کووید-19 می‌تواند بهبود اقتصاد جهانی و تجارت را تضعیف کند.
طبق اعلام رئیس سازمان تجارت جهانی، این گزارش به‌روشنی نشان می‌دهد که برخی از سیاست‌های محدودکننده که اعضای این سازمان اجرا کرده‌اند، سبب کاهش خسارت به اقتصاد جهانی شده است، ولی برخی محدودیت‌های تجاری مرتبط با کووید-19 همچنان باقی مانده‌ که باید از روشن و موقتی بودن آنها اطمینان حاصل شود. سیستم تجارت چندجانبه با وجود شدت بحران سلامت و بحران اقتصادی ناشی از کووید-19 از خود مقاومت و پایداری نشان داده است. وی تاکید کرد که سازمان تجارت جهانی باید از باز بودن زنجیره‌های عرضه که در افزایش تولید و توزیع واکسن نقش محوری دارند، اطمینان حاصل کند.
ادامه خبر…