دنیای اقتصاد ؛
دیپلماسی اقتصادی ایران کار نمی‌کند. دلیل این موضوع در نشست انجمن دیپلماسی ایران بررسی شد. در نشستی با حضور دبیرکل سابق اتاق ایران و عراق، مسیر توسعه تجارت با کشورهای منطقه بررسی شد. سیدحمید حسینی در این نشست تصریح کرد مادامی که تکلیف متولی دیپلماسی اقتصادی در کشور مشخص نشود، ایران قادر به‌تحقق اهدافش در حوزه توسعه صادرات نیست. در عین حال این فعال اقتصادی از امکان‌پذیر بودن رشد صادرات ایران تا مرز ۱۶۰ میلیارد دلار خبر داد. وی با اشاره به‌پژوهش سازمان توسعه تجارت، از حجم ۱۱۶۰ میلیارد دلاری واردات کشورهای منطقه خبر داد که ۸۰۰ میلیارد دلار آن به‌۴ کشور عربستان‌سعودی، ترکیه، روسیه و امارات‌متحده‌عربی مرتبط است.
ادامه خبر…