دنیای‌اقتصاد ؛
در ســـال‌های اخـــیر استارت‌آپ‌ها در دنیا همچون بسیاری از کسب‌‌‌وکارها به واسطه همه‌‌‌گیری کرونا تغییر مسیر دادند. این بحران باعث شد،
استارت‌آپ‌های جدیدی در حوزه خرده‌‌‌فروشی ظاهر شوند یا استارت‌آپ‌های شکل‌گرفته به گونه‌‌‌ای توسعه یابند
که بتوانند با توجه به نیازهای روز مصرف‌کنندگان در هنگام کرونا خود را به گونه‌‌‌ای انطباق دهند که برای پایداری در بازار کسب‌‌‌وکار با چالش‌های کمتری مواجه شوند.
در این مسیر استارت‌آپ‌‌‌های ایرانی نیز تلاش کردند با شرایط جدید تغییر رویه دهند، اما هنوز بسیاری از آنها نتوانستند به موفقیت قابل‌توجهی دست پیدا کنند.
ادامه خبر …