دنیای‌اقتصاد :
در نشست کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران اعضای کمیسیون آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و بخشنامه ضرایب را بررسی کرده و هفت پیشنهاد اصلاحی خود را مطرح کردند.
ادامه خبر …