دنیای‌‌‌‌‌‌اقتصاد :
اتاق اصناف ایران در راستای شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید بر ۱۴ (۶+۸) قلم کالا،
دستورالعمل عرضه این اقلام را به اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور اعلام کرد.
به گزارش اتاق اصناف ایران، بر اساس این دستورالعمل، قیمت تولیدکننده/ ‌واردکننده درج‌شده روی کالا باید عینا منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد و با احتساب مالیات‌ارزش‌افزوده یا معاف از مالیات‌ارزش‌افزوده در کنار قیمت به‌منظور جلوگیری از اخذ مضاعف مالیات درج شود.
ادامه خبر …https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3828131