تجربه‌ کشورها نشان می‌دهد در شرایطی‌ که‌ گرایش‌ به‌ آزادسازی اقتصادی وجود دارد ولی‌ توان اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی و تجاری به‌ صورت فراگیر به‌ویژه برقراری معافیت‌های گمرکی‌ گسترده در سطح‌ کشوری فراهم‌ نباشد و امکان ورود به‌ بازارهای بین‌‌المللی‌ با موانع‌ زیادی مواجه‌ باشد، منطقه‌ آزاد می‌تواند رویکردی موثر برای توسعه‌ صنعتی‌ و افزایش‌ صادرات از طریق‌ جذب سرمایه‌های خارجی‌ باشد.
با توجه‌ به‌ حضور کمرنگ‌ ایران در عرصه‌ رقابت‌ جهانی‌، ورود آزمایشی‌ و تدریجی‌ برای تعمیم‌ سازوکار بازار آزاد به‌ کل‌ اقتصاد کشور از طریق‌ ایجاد مناطق‌ آزاد رویکرد مناسبی‌ به‌ نظر می‌رسد؛ توسعه‌ این‌ مناطق‌ می‌تواند عاملی‌ موثر در جهت‌ جبران فرصت‌های از دست‌رفته‌ و توسعه‌ صادرات، ایجاد اشتغال مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی‌ باشد. به دلیل پتانسیل‌های بالای مناطق آزاد در کشور و همچنین اهمیت استراتژیک رابطه ایران و چین، مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در یک گزارش پژوهشی، تجربه چین در همکاری با سایر کشورها برای احداث مناطق آزاد را بررسی کرده و توصیه‌هایی برای همکاری بهتر ایران و چین در توسعه مناطق آزاد کشور ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، کشور چین‌ تاسیس‌ مناطق‌ آزاد را در قالب‌ نمونه‌های آزمایشی‌، محدود و کنترل‌شده و برای تعمیم‌ تدریجی‌ سازوکار بازار آزاد به‌ مجموعه‌ اقتصاد شروع کرد و در حال حاضر موفق‌ترین‌ کشور در توسعه‌ این‌ مناطق‌ در جهان است‌. از مهم‌ترین‌ دلایل‌ موفقیت‌ چین‌ در این‌ زمینه‌ می‌توان به تغییر نگرش رهبران به‌ اقتصاد و توسعه‌، شفافیت‌ در مقررات، و محیط‌ سیاسی‌ و اقتصادی نسبتا باز مناطق‌ ویژه اشاره کرد. در دسترس بودن زیرساخت‌ها، تامین‌ مالی‌ مناسب‌ برای مناطق‌، کارآمدی دولت‌های محلی‌، موقعیت‌ جغرافیایی‌ مناسب‌ مناطق‌ آزاد، بزرگ‌مقیاس بودن این‌ مناطق‌، تعادل در دخالت‌ دولت‌، تمرکز بر مزیت‌ نسبی‌ مناطق‌، تمرکز بر توسعه‌ تولید صادرات‌محور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌، جلوگیری از توسعه‌ بی‌ضابطه‌ تعداد و وسعت‌ مناطق‌ آزاد و آزادی عمل‌ سرمایه‌گذاران خارجی از دیگر مزایای توسعه مناطق آزاد هستند‌. چین‌ همچنین‌ تمایل‌ زیادی به‌ سرمایه‌گذاری در خاورمیانه‌ و کشورهای آفریقا دارد و تجربه‌ ورود چین‌ به‌ مناطق‌ آزاد این‌ کشورها نشان داده است‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌های چینی‌ نسبتا به‌ تنوع اقتصادی و توسعه‌ این‌ کشورها کمک‌ کرده است‌.
ادامه خبر…