پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مهرماه سال ۱۴۰۲، اگرچه نشان می‌دهد شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل افزایش داشته، اما زیر پوست این آمار بیانگر آن است که تولید و به ویژه فروش صنایع بورسی در دو سال اخیر روندی کاهشی داشته است. همچنین افت شاخص ماهانه و نقطه‌به‌نقطه «رشته فعالیت خودرو و قطعات»، می‌تواند به عنوان سرعت‌گیر رشد صنایع در مهرماه شناخته شود.
پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مهرماه سال‌۱۴۰۲ در بخش صنعت و معدن اگرچه حاکی از رشد تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال ‌قبل و ماه قبل است، اما بررسی روند بلندمدت این شاخص طی بازه زمانی طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر نشان می‌دهد رشد میانگین متحرک سه‌ماهه شاخص‌های تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی نسبت به دوره مشابه سال‌قبل کاهش داشته‌است. این روند کاهشی به‌ویژه در بخش فروش حاکی از بحران تقاضا در صنعت است که طی گزارش‌های تحلیلی به آن پرداخته خواهد شد.
شاخص‌ تولید شرکت‌های‌ صنعتی‌ بورسی‌ نسبت‌ به‌ ماه مشابه‌ سال‌قبل‌ در مهرماه سال‌١٤٠٢، با افزایش‌ ۲.۲درصدی‌ و نسبت‌ به‌ ماه قبل‌ با افزایش‌ ۵.۳درصدی‌ مواجه‌ شده‌است‌. در این‌ ماه نسبت‌ به‌ ماه مشابه‌ سال‌قبل‌، از بین‌ ١٥رشته ‌فعالیت‌ صنعتی‌ بورسی‌ ١١رشته ‌فعالیت‌ افزایش‌ در شاخص‌ تولید و ٤ رشته ‌فعالیت‌ کاهش‌ در شاخص‌ تولید را تجربه‌ کرده‌اند. رشته‌فعالیت‌های‌ «تجهیزات برقی»، «دارو» و «لاستیک‌ و پلاستیک‌» بیشترین‌ سهم‌ را در افزایش‌ شاخص‌ تولید و رشته‌فعالیت‌های‌ «خودرو و قطعات»، « کاشی‌ و سرامیک‌» و «چوب و کاغذ» بیشترین‌ سهم‌ را در کاهش‌ شاخص‌ تولید داشته‌اند. همچنین در مهر ماه سال‌١٤٠٢ نسبت‌ به‌ ماه قبل‌، رشته‌فعالیت‌های‌ « فلزات پایه» «سایر کانی‌ غیرفلزی» و «دارو» بیشترین‌ سهم‌ را در افزایش‌ شاخص‌ تولید و رشته‌فعالیت‌های‌ «کاشی‌ و سرامیک‌»، «خودرو و قطعات» و «تجهیزات برقی» بیشترین‌ سهم‌ را در کاهش‌ شاخص‌ تولید داشته‌اند. بررسی‌ها همچنین حاکی از آن است که شاخص‌ تولید شرکت‌های‌ معدنی‌ بورسی‌ نسبت‌ به‌ ماه مشابه‌ سال‌قبل‌ با افزایش‌ ۲۲.۵‌درصدی‌ و نسبت‌ به‌ ماه قبل‌ با کاهش‌ ۰.۷درصدی‌ مواجه‌ شده‌است‌.
ادامه خبر…