بحث تشکل‌ها یکی از موضوعات پرمناقشه درمیان مباحث مربوط به اتاق بازرگانی است؛ بحثی که دوطرف در آن وجود دارد. نخست، منتقدان تشکل‌ها که می‌گویند تعداد تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی زیاد است؛ به این معنا که بسیاری از انجمن‌های تخصصی در حوزه کاری با یکدیگر همپوشانی دارند و در صورتی‌که ادغام شوند تشکل‌ها تعداد بسیار کمتری از تعداد کنونی دارند. دوم و در مقابل، فعالان تشکلی با اشاره به تخصصی‌شدن حوزه‌های اقتصادی کشور که رویه‌‌‌‌‌ای است که در دیگر مناطق جغرافیایی جهان نیز تجربه شده‌است، می‌گویند وظایف و مسائل بخش‌خصوصی باید به انجمن‌های ریز تخصصی واگذار شود. اما این مناقشه یک جنبه سیاستی پررنگ نیز دارد.
از این جنبه موضوع تاثیرگذار، رای تشکلی در انتخابات اتاق بازرگانی است. منتقدان که خواستار کم‌شدن تعداد تشکل‌ها هستند، در حقیقت خواستار کم‌شدن رای آنها نیز هستند و تنها دغدغه قانون و مسائل تخصصی را ندارند. این جریان در اتاق بازرگانی معتقدند انتخابات پرجنجال ریاست اتاق بازرگانی ایران در این دوره با رای یکدست تشکل‌ها به نتیجه رسید ‌و رئیس کنونی را تعیین کرد. تشکل‌ها با محوریت فراکسیونی با همین نام، یعنی فراکسیون تشکل‌ها منکر این موضوع نیستند. سخنگوی این فراکسیون در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تایید می‌کند که رای تشکلی در انتخاب رئیس تاثیرگذار بوده‌است و هدف از پیگیری مباحث مربوط به تعداد تشکل‌های تخصصی را اساسا با هدف شکستن رای این جریان در بخش‌خصوصی و به ریاست رساندن چهره‌‌‌‌‌ای نزدیک به منتقدان تعبیر می‌کند، اما به گفته او این رای واحد قابل‌شکستن نیست؛ نه وجهه قانونی دارد و نه فعالان تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت و در صورت تجدید انتخابات ریاست، تشکل‌ها همچنان بازیگری تعیین‌‌‌‌‌کننده خواهند بود.
ادامه خبر…