شرایط ترخیص‌کالا در صورت انقضا‌، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اعلام شد. به گزارش خبر‌‌گزاری تسنیم، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در مکاتبه‌ای با دفتر واردات گمرک ایران اعلام کرد؛ در صورت انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی استفاده از تسهیلات موضوع تبصره‌۲ بند‌۶ ماده‌۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای ترخیص اقلام ثبت‌سفارش‌هایی است که در زمان اعتبار کارت بازرگانی صادر و دارای کد ساتا بوده و همچنین یکی از این شروط را نیز داشته باشند: بارنامه آنها در زمان اعتبار ثبت‌سفارش صادرشده باشد و کالای آنها در زمان اعتبار ثبت‌سفارش به گمرکات کشور رسیده باشد و دارای قبض انبار معتبر از اماکن گمرکی باشد.
ادامه خبر…