رویه‌‌‌‌‌های گمرکی بخشی جدایی‌‌‌‌‌ناپذیر از روند پیشرفت تجاری یک کشور هستند؛ بر اساس اعلام نهادهای بین‌المللی تجاری از جمله بانک جهانی یکی از فرآیندهای تجاری مهم و تاثیرگذار در امر تجارت قوانین و مقررات گمرکی و عملکرد گمرکات کشورهای مختلف است. همچنین تحلیلگران تجارت معتقدند بدون‌توجه به رو یه‌‌‌‌‌ها و فرآیندهای تجاری پیش‌روی تجارت بین‌الملل دستیابی به بازارهای بین‌المللی، برای کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران غیرممکن است.
اخیرا گمرک ایران از کاهش قابل‌توجه‌بخشنامه‌‌‌‌‌های مربوط به تجارت خارجی از ابتدای سال‌خبر داده‌است. روز ۲۴آبان سال‌جاری، گمرک ایران اعلام کرد صدور و ابلاغ‌بخشنامه‌‌‌‌‌ها از ابتدای سال‌۱۴۰۲ تحت‌نظارت و پایش مستمر قرارگرفته‌است و این امر به مرور باعث کاهش چشمگیر در صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌های اثرگذار بر حوزه تجارت خارجی شده‌است. اما فعالان اقتصادی همچنان از تعدد ‌بخشنامه‌‌‌‌‌های صادرشده مربوط به تجارت خارجی و موثر در فرآیند گمرکی شکایت دارند. یک گزارش پژوهشی که در اواخر سا ل۱۴۰۱ منتشرشده و بازه‌مورد بررسی آن حدفاصل سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ بوده‌است، نشان می‌دهد وضعیت صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌های مربوط به گمرک بسیار نامساعد است و با وجود تلاش‌های گمرک ایران، می‌توان حدس زد این رویه هنوز بهبود قابل‌توجهی نیافته باشد.
بر اساس داده‌های این گزارش که در شماره بهمن و اسفند ۱۴۰۱مجله بررسی‌های بازرگانی به چاپ رسیده اوج صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌های بعضا متناقض یا تکراری مربوط به سال‌۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام است، به‌گونه‌ای که بیش از ۶۶‌درصد از‌بخشنامه‌‌‌‌‌هایی که در این بازه ۴‌ساله صادر شده‌اند مربوط به این سال‌است؛ یافته‌‌‌‌‌ای که به‌خوبی نشان می‌دهد اثر تحریم نه فقط بر صادرات نفت ایران مشهود است، بلکه تا ریشه تجارت خارجی کشور نفوذ داشته‌است.
ادامه خبر…